Výsadba dřevin

Provádíme výsadby solitér, skupin, liniových a plošných dřevinných porostů podle projektové dokumentace případně podle požadavků klientů, kdy sami pomáháme s výběrem a správným zasazením jednotlivých dřevin do kompozice.

Vhodnost a výběr jednotlivých druhů výsadbového materiálu vybíráme podle projektového záměru, funkcí, které má daný jedinec nebo porost vykonávat, stanovištních podmínek, ekonomických a technických možností, dostupnosti rostlinného materiálu, apod…

Je důležité dodržet všechny body výsadby: