Frézování pozemku

Pokud potřebujete na pozemku zlikvidovat náletové dřeviny, přerostlý plevel, křoví případně starou a přerostlou trávu, povolejte kompletní frezování pozemku.

Frézování rychle a spolehlivě zlikviduje vše nad úrovní terénu,čímž pomáhá při rekultivaci terénu. Frézování umožňuje  vyčistit zarostlý, neudržovaný pozemek s náletovými dřevinami a to ve svazích až do sklonu 60 stupňů od dřevní hmoty( keře a stromy až do průměru 15 cm)

Frézování likviduje kořeny do hloubky 5 cm a vzniká tak hladká plocha vhodná např. k osetí a běžné údržbě sečením. Veškerá dřevní hmota je nadrcená a promíchaná se zeminou a odpadá tím jakákoli likvidace  a doprava.

Frézování likviduje kořeny do hloubky 5 cm a vzniká tak hladká plocha vhodná např. k osetí a běžné údržbě sečením. Veškerá dřevní hmota je nadrcená a promíchaná se zeminou a odpadá tím jakákoli likvidace  a doprava.