Rizikové kácení

Rizikové kácení je nejnáročnější a velice riziková část činnost, kterou provádíme. Kombinací arboristických a lesnických metod jsme schopni Vám nabídnout bezpečnou a profesionální práci za co nejnižší cenu. Kácení provádíme na nevyhovujících nebo nebezpečných stromech za využití technik:

– Směrového kácení
Kácení z lana
– Kácení za pomoci vysokozdvižných plošin

Směrové kácení

Všude, kde to podmínky a rizikovost lokality dovolí využíváme prosté směrové kácení – jedná se o klasický způsob kácení, používaný běžně při těžbě dřeva (strom je kácen v celku), avšak místní podmínky dovolují strom „položit“ jen do přesně vymezeného prostoru. Tudíž jsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost práce, s níž úzce souvisí zkušenosti, schopnost předvídat a obezřetnost pilaře. Tento způsob používáme tam, kde to podmínky s ohledem zejména na bezpečnost dovolují. Užíváme zde pomůcky jako klíny, lopatky, lanové napínáky či navijáky případně traktory. Jedná se o nejrychlejší  způsob pokácení stromu a tudíž je pro zákazníka i nejlevnějším

Směrové kácení

Všude, kde to podmínky a rizikovost lokality dovolí využíváme prosté směrové kácení – jedná se o klasický způsob kácení, používaný běžně při těžbě dřeva (strom je kácen v celku), avšak místní podmínky dovolují strom „položit“ jen do přesně vymezeného prostoru. Tudíž jsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost práce, s níž úzce souvisí zkušenosti, schopnost předvídat a obezřetnost pilaře. Tento způsob používáme tam, kde to podmínky s ohledem zejména na bezpečnost dovolují. Užíváme zde pomůcky jako klíny, lopatky, lanové napínáky či navijáky případně traktory. Jedná se o nejrychlejší  způsob pokácení stromu a tudíž je pro zákazníka i nejlevnějším

Kácení z lana

Kácení z lana se využívá na místech, kde není možno použít směrové kácení z důvodu nedostatku místa v okolí. Strom je postupně odřezáván od jeho vrcholu. V případě nebezpečí pádu odřezaných částí stromu na cokoli v blízkosti stromu jsou využity kladkové stroje pro bezpečné spuštění všech částí. V extrémě nebezpečných situacích musíme využít pomocí jeřábu, aby odřezané části mohl přesunout zcela mimo okolí stromu.

Kácení z vysokozdvižných plošin

V místech kde je možné použít vysokozdvižné plošiny jsou využívány z důvodu snížení bezpečnostního rizika a v některých případech i snížení výsledné ceny oproti práci z lana. Vysokozdvižné plošiny pomáhají práci zefektivnit a díky úspoře času může ve finálním vyúčtování vzniknout i snížení výsledné ceny.

Kácení z lana

Kácení z lana se využívá na místech, kde není možno použít směrové kácení z důvodu nedostatku místa v okolí. Strom je postupně odřezáván od jeho vrcholu. V případě nebezpečí pádu odřezaných částí stromu na cokoli v blízkosti stromu jsou využity kladkové stroje pro bezpečné spuštění všech částí. V extrémě nebezpečných situacích musíme využít pomocí jeřábu, aby odřezané části mohl přesunout zcela mimo okolí stromu.

Kácení z vysokozdvižných plošin

V místech kde je možné použít vysokozdvižné plošiny jsou využívány z důvodu snížení bezpečnostního rizika a v některých případech i snížení výsledné ceny oproti práci z lana. Vysokozdvižné plošiny pomáhají práci zefektivnit a díky úspoře času může ve finálním vyúčtování vzniknout i snížení výsledné ceny.