Ošetření stromů

Arboristika je poměrně mladý obor v české republice. Hlavní náplní oboru je ošetřování stromů řezy, které mají stromu zlepšit zdravotní stav, provozní bezpečnost, pomoci k přirozené architektuře koruny a v neposlední řadě i příjemnému vzhledu pro člověka.

Pro řezy stromů byl vytvořen standard, který je veřejně uveden na stránkách AOPK ČR a my se jím při našich realizacích řídíme. Standard řez stromů má tyto hlavní skupiny a podskupiny řezů:

zapěstování koruny
komparativní řez 
výchovný řez

zdravotní řez
bezpečnostní řez
redukční lokální řez
odstranění výmladků

redukce obvodová
stabilizace sekundární koruny

řez na hlavu
řez na čípek
řez živých plotů a stěn

Arboristické standardy využíváme  v maximální možné míře pokud nejsou v rozporu s jiným právním předpisem vztahujícím se ke konkrétní situaci ( Znalecký posudek na konkrétní strom) a proto si uvědomujeme, že se v těchto názvech dá velice snadno ztratit. Rádi Vám tudíž porádíme nejvhodnější druh řezu ke konkrétní dřevině aby splňovala konkrétní cíle a funkce

Arboristické standardy využíváme  v maximální možné míře pokud nejsou v rozporu s jiným právním předpisem vztahujícím se ke konkrétní situaci ( Znalecký posudek na konkrétní strom) a proto si uvědomujeme, že se v těchto názvech dá velice snadno ztratit. Rádi Vám tudíž porádíme nejvhodnější druh řezu ke konkrétní dřevině aby splňovala konkrétní cíle a funkce