ARBO - MORAVA

Kompletní péče o Vaše stromy

Ošetření

Řez stromů je typ a technika zásahů, realizovaných převážně na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti.

Úklid

Provádíme kompletní úklid pracoviště. Větve Vám naštěpkujeme přímo na místě, odfrézujeme pařez a případně odvezeme vzniklý odpad. Dřevní hmotu jsme schopni vykoupit a odvést, případně sjednat vlastní prodej.

Arbo-Morava frézování Pařezů

KÁCENÍ

Ať už provádíme směrové kácení nebo postupné kácení za použití lanových technik nebo vysokozdvižných plošin, vždy se jedná o velmi rizikovou činnost. Náš profesionální přístup je zárukou kvalitně odvedené práce.

Ošetření

Řez stromů je typ a technika zásahů, realizovaných převážně na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti.

Úklid

Provádíme kompletní úklid pracoviště. Větve Vám naštěpkujeme přímo na místě, odfrézujeme pařez a případně odvezeme vzniklý odpad. Dřevní hmotu jsme schopni vykoupit a odvést, případně sjednat vlastní prodej.

Arbo-Morava frézování Pařezů

KÁCENÍ

Ať už provádíme směrové kácení nebo postupné kácení za použití lanových technik nebo vysokozdvižných plošin, vždy se jedná o velmi rizikovou činnost. Náš profesionální přístup je zárukou kvalitně odvedené práce.

Kdo jsme a co děláme ?

Jsme skupina mladých profesionálů zajímajících se o stromy a životní prostředí ve kterém žijeme.

Starání se o stromy je naším posláním a rádi i Vám pomůžeme s jakýmkoli problémem týkajícím se zeleně ve vašem okolí.

„Arborista je pastýř a ochránce stromů rostoucích mimo les „

Kdo jsme a co děláme ?

Jsme skupina mladých profesionálů zajímajících se o stromy a životní prostředí ve kterém žijeme.

Starání se o stromy je naším posláním a rádi i Vám pomůžeme s jakýmkoli problémem týkajícím se zeleně ve vašem okolí.

„Arborista je pastýř a ochránce stromů rostoucích mimo les „