Chemická aplikace

Jsme vlastníky oprávnění zacházet s chemickými a nebezpečnými látkami.
Postřiky primárně používáme na ochranu stromu proti houbovým infekcím a dřevokaznému hmyzu.
V menší míře likvidujeme i invazivní rostliny podle vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Příloha 2. Hlavně podél vodních toků.
U chráněných a vzácných stromů jsme schopni zajistit stromovou injektáž.